"My previous house was small."

แปลว่า:บ้านหลังก่อนของฉันเล็ก

July 18, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Moo143785

ให้ตัวอักษรมาไม่ครบเด้อ -*-


https://www.duolingo.com/profile/Harrolyn

อยากให้ให้มาเป็นคำมากกว่า ตัวอักษรเห็นแล้วตาลาย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย