Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"He listened to both sides."

แปลว่า:เขาฟังทั้งสองฝ่าย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Moo143785

ให้สระมาผิด ให้ไม่ครบ ก็ตอบไม่ถูกเด้อ - -

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา