"February, March and April"

แปลว่า:เดือนกุมภาพันธ์ เดือนมีนาคม และ เดือนเมษายน

July 18, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/NatnawatK

ผิดตรงไหน


https://www.duolingo.com/profile/NAM644760

ต้องการไรจากกรุวว


https://www.duolingo.com/profile/65Ub1

ผิดตรงไหนหรา


https://www.duolingo.com/profile/65Ub1

ต้องเว้นวรรคไห้ถูกต้อง


https://www.duolingo.com/profile/WisarutYae

ตอบไม่ผ่านสักที


https://www.duolingo.com/profile/9HWe6

เว้นวรรคก็ถูกต้องแล้วทำไมบอกว่าไม่ถูก


https://www.duolingo.com/profile/kawpode

ที่อย่างนี้ใส่คำว่าเดือนด้วย บางบทก็ไม่ใส่ ตรงำหนคือมาตราฐาน


https://www.duolingo.com/profile/sTingOppa

ฟวยยย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย