1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "เขารวมหมาของเขาด้วย"

"เขารวมหมาของเขาด้วย"

แปลว่า:He includes his dog.

July 18, 2017

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย