"Weeatfood."

แปลว่า:พวกเรากินอาหาร

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/pamas2

น่าจะใช่คำว่าอาหาดีกว่าค่ะเพราะว่าข้าว=rice

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/RRRY4

ควรใช้คำว่าอาหารแทนคำว่าข้าวนะครับ ระดับภาษาจะได้เท่ากัน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย