Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"We eat food."

แปลว่า:พวกเรากินอาหาร

0
1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/RRRY4

ควรใช้คำว่าอาหารแทนคำว่าข้าวนะครับ ระดับภาษาจะได้เท่ากัน

0
ตอบกลับ1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/pamas2

น่าจะใช่คำว่าอาหาดีกว่าค่ะเพราะว่าข้าว=rice

0
ตอบกลับ11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง