"My uncle has a horse."

แปลว่า:ลุงของฉันมีม้าตัวหนึ่ง

July 18, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/hellish5

Uncle แปลว่าลุงค่ะ แก้ไขด้วย


https://www.duolingo.com/profile/PeterParkerzx

ผมก็มีม้าเหมือนกัน


https://www.duolingo.com/profile/K_yle21

เสพยาหรอ ออกมานี่

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย