Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn có thấy lối vào công viên không ?"

Dịch:Do you see the entrance to the park?

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HanhDinh18

Ức chế dulinggo quá đang học kiểm tra rút ngắn đến câu cuối cùng thì tự nhiên cho câu bá đạo thế là trả lời sai lúc hỏi cô thì đây là tiếng anh cấp 3:-)

1 năm trước