Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"He likes you."

แปลว่า:เขาชอบคุณ

0
1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/AngsanaSir

เขาชอบคุณ

9
ตอบกลับ1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/BOSSPISITP

เขาชอบคุณ

5
ตอบกลับ1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ploysai8

เขาชอบคุณ

2
ตอบกลับ11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/pae_look
pae_look
  • 10
  • 7
  • 7
  • 6
  • 6
  • 6
  • 5
  • 3
  • 2
  • 2

เขาชอบคุณ แก้ไขด้วย

2
ตอบกลับ11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Nantanat2

แก้ด่วน

2
ตอบกลับ10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา