"He likes you."

แปลว่า:เขาชอบคุณ

July 18, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/AngsanaSir

เขาชอบคุณ


https://www.duolingo.com/profile/BOSSPISITP

เขาชอบคุณ


https://www.duolingo.com/profile/ploysai8

เขาชอบคุณ


https://www.duolingo.com/profile/pae_look

เขาชอบคุณ แก้ไขด้วย


https://www.duolingo.com/profile/wanbubu

เอ่ออได้ยินว่า he likes shoes ☹️


https://www.duolingo.com/profile/Nantanat2

แก้ด่วน


https://www.duolingo.com/profile/SckC10

งงอ่ะ​


https://www.duolingo.com/profile/Dy653

คำตอบถูกต้อง


https://www.duolingo.com/profile/anchana579924

ตรวจคำตอบใหม่ด้วยคะ


https://www.duolingo.com/profile/mV7U7

ทำถูกแล้วแต่มันบอกผิดตลอด.. งง


https://www.duolingo.com/profile/Dy653

เขาชอบ​คุณ​


https://www.duolingo.com/profile/Kwin109861

ได้ยินว่า she likes you คือ แยกยังไงว่า sh/h

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย