"I eat bread."

แปลว่า:ฉันกินขนมปัง

July 19, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/will627439

ตอบผิดตรงไหนวะ?


https://www.duolingo.com/profile/Phanuphong2

มันไม่มีครับ


https://www.duolingo.com/profile/TruzherQruz

ไม่มีการใช้คำนี้ในชีวิตจริงใช้มั้ยครับ?


https://www.duolingo.com/profile/Mfn57

กินคับ


https://www.duolingo.com/profile/tay110862

I eats แบบนี่ได้ไหมครับ


https://www.duolingo.com/profile/K_khim

ไม่ได้ค่ะ I เป็น พหูพจน์ ใช้ eat เหมือน I you we they


https://www.duolingo.com/profile/K_khim

ใช้ eats ได้ต่อเมื่อ ประธานเป็นเอกพจน์ คือ He she It ค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/banditkawn

ทำมัย eats ไม่เติม s


https://www.duolingo.com/profile/K_khim

I เป็น พหูพจน์ค่ะ ใช้ eat ได้เลย


https://www.duolingo.com/profile/ATimeTobeg

ผิดยังไง


https://www.duolingo.com/profile/PinyapachR

ทำไมถึงไม่มี s


https://www.duolingo.com/profile/ChaiwatPan

ผมพิมพ์ผิดตรงไหนเนี่ย 55555 ผมก็พิมพ์ "ฉันกินขนมปัง" ชั๊ดๆเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย