"The turtle eats rice."

แปลว่า:เต่าตัวนี้กินข้าว

July 19, 2017

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/DiamondZ8

พึ่งรู้ว่าเต่ากินข้าว hahaha


https://www.duolingo.com/profile/mkdsmd

เต่ากินข้าวด้วยหรอ 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555


https://www.duolingo.com/profile/CWDF256650

เคยได้ยินครั้งเเรก5555555555555555555555555555655555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555


https://www.duolingo.com/profile/l9qz17

อย่าบังความคิดเห็นคนอื่นค่ะ

.........

.....

;-;

\;-;*


https://www.duolingo.com/profile/RinaChan155542

55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555


https://www.duolingo.com/profile/O5pY16

บ้าไปแล้ว667655556655664433


https://www.duolingo.com/profile/dAv9908566

คือคุณจะพิมพ์ยาวหาพ่อ*คุณหรอคับ


https://www.duolingo.com/profile/CWDF256650

เต่าเเปกปะหราดดดดดดดดดดดดดดดดดด


https://www.duolingo.com/profile/ApiwatPaok

เต่ากินผักบุ้ง


https://www.duolingo.com/profile/7big7

เต่ากินข้าวได้ด้วยหรอคะฮ่าๆๆ


https://www.duolingo.com/profile/LyRd9

เต่ากินข้าว


https://www.duolingo.com/profile/Thailandno

เต่ากินข้าว55555555555555555555555555555555555555555hahahahhahahahahhahahahahahahahhahahahahahahah


https://www.duolingo.com/profile/Sara834499

อ้าวไม่ได้กินข้าวซะหน่อยแต่กินแค่ผักอีก แต่มันโจทย์ เป็นอย่างนั้น


https://www.duolingo.com/profile/WiryuthKha

โจทกวน


https://www.duolingo.com/profile/Namf_onxy

อยากรู้ว่าeatsต่างกับeatยังไงคะ ไว้ใช้ในกรณีไหนคะ


https://www.duolingo.com/profile/bank222426

ทำไมเต่า กิน ถึงใช้s ครับ


https://www.duolingo.com/profile/dAv9908566

เต่ากินข้าวได้ด้วยเเหละอีคนที่พิมพ์555ยาวมาเนี่ยจะพิมพ์ยาวหาพ่อ*มึงหรอ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย