Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The turtle eats rice."

แปลว่า:เต่ากินข้าว

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/DiamondZ8

พึ่งรู้ว่าเต่ากินข้าว hahaha

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/LyRd9

เต่ากินข้าว

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/deedy19

ฝาฝทวา

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/deedy19

.าฝ..ทใส

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/deedy19

มนฝสงส

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Phonlaphak

กับไร

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/pae_look
pae_look
  • 10
  • 7
  • 7
  • 6
  • 6
  • 6
  • 5
  • 3
  • 2
  • 2

เต่าควรจะใช้ว่ากินข้าว

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา