Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The turtle eats rice."

แปลว่า:เต่ากินข้าว

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/DiamondZ8

พึ่งรู้ว่าเต่ากินข้าว hahaha

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/LyRd9

เต่ากินข้าว

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/deedy19

ฝาฝทวา

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/deedy19

.าฝ..ทใส

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/deedy19

มนฝสงส

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Phonlaphak

กับไร

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา