"They are men."

แปลว่า:พวกเขาเป็นผู้ชาย

July 19, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/LyRd9

แก้ไขคำในบล็อคด้วยค่า


https://www.duolingo.com/profile/nongteajim

พวกเขาเป็นผู้ชาย


https://www.duolingo.com/profile/Chompoo410372

จะผ่านได้ไงตอบถูกแต่ผิด งง?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย