"The elephant drinks water."

แปลว่า:ช้างดื่มน้ำ

July 19, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/wPrC3

เหมือนกันแต่ไม่ถูก


https://www.duolingo.com/profile/Nattawan4

ใช่เป้นเหมือนกันค้ะ


https://www.duolingo.com/profile/2DUM1

ถ้าเป็นสัตว์เขาใช้คำว่าดื่มหรอครับ?


https://www.duolingo.com/profile/saaL57391

ตกลง จะใช้คำว่า ตัวนี้ หรือไม่ใช้มั่วเปล่า


https://www.duolingo.com/profile/thanit7

ที สุนัขใช้กิน ช้างใช้ดื่ม งงดิ


https://www.duolingo.com/profile/PinyapachR

ง่ายมาก555


https://www.duolingo.com/profile/5650116061

ช้างกินน้ำมั้ง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย