https://www.duolingo.com/br0d4

O czasownikach "say", "tell", "speak" i "talk"

 • 25
 • 25
 • 25
 • 20
 • 18
 • 9
 • 5
 • 1247

Czasowniki te powodują wiele kłopotów osobom uczącym się języka angielskiego. Poniższe wyjaśnienia powinny rozwiać większość wątpliwości.

W skrócie: "say" i "tell" oznaczają "mówić", "powiedzieć", ale "tell" oznacza również "kazać"; "speak" znaczy "mówić", "przemawiać" lub "rozmawiać", a "talk" "rozmawiać", "gadać" - ale sposób stosowania tych wszystkich słów się różni.

1. Czasownik "say"

(past tense said, past participle said) stosuje się w konstrukcjach:

 • say (something)
 • say that (something)
 • say (something) to (a person)
 • “(something)” a person said

Czasownik say używamy gdy dokładnie cytujemy cudzą wypowiedź lub gdy odbiorca wypowiedzi jest nieokreślony lub mniej istotny od samej treści wypowiedzi, oraz gdy wypowiadamy opinie.

 • We say "yes" - Mówimy "tak"
 • “Nice to meet you,” Harry said - "Miło cię widzieć" rzekł Harry
 • The woman said "good morning" - Kobieta powiedziała "dzień dobry"
 • Margaret says she doesn’t like chocolate - Małgosia mówi, że nie lubi czekolady
 • I stopped by to say hello - Zatrzymałem się, aby się przywitać
 • I said only 3 words before he interrupted me - Powiedziałem tylko 3 słowa zanim mi przerwał
 • I’d like to say a few words - Chciałbym powiedzieć kilka słów
 • Say you’re sorry - Powiedz, że jest ci przykro (Przeproś)
 • I wouldn't say that he's a great guitarist - Nie powiedziałbym, że jest on wielkim gitarzystą
 • They say that you should drink 2 liters of water a day - Jak mówią (Jak się mówi), należy wypijać 2 litry wody dziennie

Stosując czasownik say można też wskazać komu coś się mówi, wtedy konieczne jest dodanie przed nim przyimka "to":

 • I say "yes" to my parents - Mówię moim rodzicom "tak"
 • Say this to him! - Powiedz mu to!

Może też oznaczać "wymawiać coś" lub "znaczyć coś":

 • How do you say your last name? - Jak wymawiasz (Jak się mówi) twoje nazwisko?
 • What are you trying to say? - Co masz na myśli? (Co chcesz przez to powiedzieć?)
 • Are you saying I’m fat? - Czy chcesz (przez to) powiedzieć, że jestem gruba?

2. Czasownik "tell"

(past tense told, past participle told) jest stosowany do przekazywania (ale nie cytowania) informacji; do przekazywania instrukcji, poleceń, rozkazów - wówczas treść polecenia jest poprzedzona przyimkiem "to". Przy użyciu tell odbiorca informacji zawsze musi być w zdaniu określony (jako dopełnienie - może być nim rzeczownik lub zaimek) i przy odbiorcy nie można zastosować przyimka "to". Czasownik tell nie może być używany przy cytatach.

 • Has she told you the good news? - Czy ona powiedziała ci dobre wieści? - (Uwaga: słowo "news" jest niepoliczalne w j.angielskim i nie ma liczby mnogiej, ale w j.polskim w takim zwrocie jest zazwyczaj używane w liczbie mnogiej)
 • Tell us your name - Powiedz nam jak się nazywasz
 • I tell you to clean the room - Każę ci posprzątać pokój
 • The police officer told him to stop - Policjant kazał mu się zatrzymać (Uwaga: nie powiemy The police officer told him, "Stop.")
 • Will you tell me what happened? - Czy powiesz mi co się stało?

Można wskazać o czym się mówi, wówczas najczęściej użyjemy przyimka "about" albo spójnika "that" lub zaimków "what", "whom"

 • Tell us about your occupation - Powiedz nam o tym czym się zajmujesz (dosłownie: Powiedz nam o swoim zajęciu/zawodzie)
 • Tell me about the movie. Did you like it? - Opowiedz mi o filmie. Podobał ci się?
 • Tom and Anna told everybody that they were engaged - Tomasz i Anna powiedzieli wszystkim, że się zaręczyli
 • Tell me what you think about her idea - Powiedz mi co myślisz o jej pomyśle
 • To tell the truth (idiom) - powiedzieć prawdę
 • Don't tell tales (idiom), dear. - Nie kłam, kochanie

Może też oznaczać "odróżniać", "rozróżniać" albo "wiedzieć":

 • Can you tell the difference? - Czy możesz powiedzieć jaka jest (między nimi) różnica? (Dostrzegasz różnicę?)
 • I cannot tell them apart - Nie umiem ich rozróżnić
 • She might have been lying. Ben couldn’t tell - Ona mogła kłamać. Ben tego nie wiedział (nie umiał stwierdzić)

3. Czasownik "talk"

(past tense talked, past participle talked) oznacza rozmowę, dotyczy wymiany informacji pomiędzy kilkoma osobami i jest bardziej nieformalny, często ma znaczenie "gadać", "plotkować" oraz nie może być stosowany do mowy zależnej.

 • We talked about my project - Rozmawialiśmy o moim projekcie
 • Let's talk about it! - Porozmawiajmy o tym!
 • What are you talking about? - O czym ty mówisz? (O czym ty gadasz?)
 • People talk about her private life - Ludzie gadają o jej prywatnym życiu
 • You're talking nonsense! - Mówisz bez sensu! (Gadasz bzdury!)

Czasownik talk jest też używany w znaczeniu naśladowania ludzkiej mowy:

 • Can your parrot talk? - Czy twoja papuga umie mówić?

4. Czasownik "speak"

(past tense spoke, past participle spoken) też oznacza "rozmawiać", "mówić", ale jest bardziej formalny niż talk i często oznacza jednokierunkowy przepływ informacji, oficjalne wypowiedzi i przemówienia. Może być stosowany do mowy zależnej. Jest stosowany często, gdy nie podaje się żadnych detali z treści wypowiedzi, a jedynie ogólny temat tej wypowiedzi (gdy cytujemy wypowiedź użyjemy raczej say, a gdy ją omawiamy użyjemy tell)

 • I'd like to speak to you about my project - Chciałbym porozmawiać z tobą o moim projekcie
 • The king spoke to the audience about the war - Król wygłosił do słuchaczy przemowę na temat wojny
 • The director spoke to us about his plans - Dyrektor opowiedział nam o swoich planach (ogólnie informujemy o czym mówił, bez żadnych detali)
 • Is that the woman you spoke of? - Czy to jest ta kobieta, o której mi opowiadałeś? (przyimek "of" oznacza bardziej formalną wypowiedź niż "about")
 • Emma is going to speak in front of 500 people at the conference - Emma na konferencji będzie wygłaszać mowę przed pięciuset słuchaczami

Czasownik speak jest też stosowany gdy mowa o umiejętności posługiwania się jakimś językiem (jak napisałem wyżej, talk w takim kontekście może tylko odnosić się do udawania lub naśladowania mowy):

 • Do you speak English? - Czy mówisz po angielsku?
 • I don’t speak Chinese. - Nie znam języka chińskiego (Uwaga: nie można powiedzieć I don’t talk Chinese.)

Speak może też oznaczać umiejętność wypowiadania się w jakiś określony sposób (lub jej brak), albo w ogóle zdolność mówienia:

 • He spoke very softly - Mówił bardzo łagodnie
 • I was so shocked I couldn’t speak - Byłem tak zaszokowany, że nie mogłem powiedzieć słowa

Jak można wywnioskować z powyższego, czasowniki talk i speak w wielu kontekstach można stosować zamiennie, zwłaszcza jeśli są stosowane z przyimkami: speak to = talk to; speak with = talk with; speak about = talk about. Są jednak sytuacje, gdy można posłużyć się tylko jednym z nich. Jeśli nie ma pewności, że są one w danym momencie wymienne, lepiej tego nie zakładać.

1 rok temu

2 komentarze


https://www.duolingo.com/Marcin115351

Dziękuję za wyjaśnienie. Będę to musiał sobie gdzieś "przypiąć". :)

1 rok temu

https://www.duolingo.com/polonistka60

Bardzo dobrze wyjaśniony temat, pomocne przykłady. Materiał bardzo przydatny.

1 rok temu
Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.