Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"She has water."

แปลว่า:เธอมีน้ำ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/kathy405510

เขาเขียนแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ เค้า

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PPraewApha

คิดว่าฉันยังใม่รุ้เรื่อง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/MiSuKuNg

ใช่คำว่าเธอสิไม่ใช่เค้า

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Boy483202

เขา เขียนแบบนี้เปล่าเค้า

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PitChaz

She แปลว่า เธอ ไม่ใช่ เค้า

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/P.kaewkun

She = เธอ her = เค้า/เขา

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา