Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The king lives in the palace."

Dịch:Nhà vua sống trong cung điện.

1 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/meocondinhoi

Doc nhanh la ' liv', doc cham lai la 'lai' ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/T-.-T.Poor.T-.-T

TÙy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

live có 2 cách đọc. Nếu bạn muốn nói về cuộc sống thì đọc là liv:. Còn muốn nói một cái gì đó đang xảy ra trên sóng. thì đọc là laiv:. Ví dụ: you live in VN. đọc là liv:. còn livestream: đọc là laiv -stri:m. hoặc phát trực tiếp: live show. đọc là laiv shou

3 tuần trước

https://www.duolingo.com/KimNgnPhm

Vua sống ở hoàng cung

5 tháng trước