"No, no, no!"

แปลว่า:ไม่ ไม่ ไม่

July 21, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/AkAblaze

ใครเค้าจะพูดกันขนาดนั้น 555+


https://www.duolingo.com/profile/ja2Azf

555555 ไม่ไม่ ม่ายยยยยย!!!!


https://www.duolingo.com/profile/Mikdadsmd

ใช่ๆ


https://www.duolingo.com/profile/Aksarabhak

กุฮา สงสัยเป็นติ่ง apink


https://www.duolingo.com/profile/JiradechNa

ตอบถูกแต่ไม่ผ่านซักที ไม่​​ไม่​ ไม่​


https://www.duolingo.com/profile/Dick-Sucking

แบบนี้มันใช้ได้จริงหรอว่ะ 55

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย