"Pleasedrinkthewater."

แปลว่า:กรุณาดื่มน้ำ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/saiyood

Yes

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/9YqH1

Thanks

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Orathai10

Yes

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ArthitPaya

Yes

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/.BgoP1

เชิญดื่มมมมม!!

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Caramindzz

แปลว่ากรุณาดื่มนำ้ คือพิมพ์แล้วผิดตรงไหน

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/SPT732898

ลองดูการใส่วรรณยุคอีกครั้งนะครับ "น้ำ หรือ นำ + ไม้โท" :)

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

https://www.duolingo.com/kik117211

ก็ถูกแล้วก็ไม่ไปไหนสักทีเซง

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Boua262599

คำตอบถูกแล้ว ผิดตรงไหน

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/bukhang

กูพีมถูกแล้วแต่มืงไมไป

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/JLiO368500

แม่ง กูพิมพ์​ถูกแล้วแต่ไม่ไปไหนน

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Natchayaph3

พิมพ์ถูกแล้วนะ​'กรุณาดื่มน้ำ​'​

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/FrzI7

ฟังไม่รุ้เลยพูดใวมาก

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/SPT732898

มีแบบช้านี่ครับ

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย