Το Duolingo είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος για να μάθεις ξένες γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Και το καλύτερο; Είναι 100% δωρεάν!

"The water is dirty."

Μετάφραση:Το νερό είναι βρόμικο.

πριν από 1 χρόνο

2 σχόλια


https://www.duolingo.com/Ekati74

Η λέξη "βρόμικο" έχει γραμματικό λάθος. Το σωστό είναι "βρώμικο" (ω)

πριν από 1 χρόνο