Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đang cố gắng ngủ."

Dịch:I am trying to sleep.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MaiLinh320405

tại sao có động từ trying mà phải dùng thêm am

1 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 12
  • 10
  • 8
  • 6

Vì đây là thì hiện tại tiếp diễn nha bạn. Cấu trúc của thì này là: S + to be (am/is/are) + Ving, nên phải có "am" trước trying nha bạn.

1 năm trước