Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Nor me"

แปลว่า:ฉันก็ไม่

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/ch.15

555 ฟังเป็น morning

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา