Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She explained her ideas with images."

Dịch:Cô ấy đã giải thích những ý tưởng của mình bằng những hình ảnh.

1 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThThuTrang5

Cô ấy đã giải thích những ý tưởng của mình bằng những bức tranh có được ko Ad

1 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 13
  • 12
  • 18

Không được nhé bạn.

  • Hình ảnh (image): là những hình ảnh được phác họa dựa trên một cái gì đó có sẵn, hoặc do chúng ta tưởng tượng ra.

Ex:

  • Khi bạn đứng trước gương, bạn nhìn thấy hình ảnh của bạn trong gương, đó chính là image.

  • Hoặc khi bạn cần xây nhà, bạn hình dung là nhà của bạn sẽ to/ nhỏ ra sao, màu sắc như thế nào. Những chi tiết đó, hình ảnh đó hình thành trong suy nghĩ của bạn, đó chính là image.

  • Bức tranh (picture/painting) là những hình vẽ được vẽ trên máy tính hoặc vẽ thủ công bằng tay. Nó là một bức vẽ đã được chỉnh sửa, hoặc đã hoàn thiện.
1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThThuTrang5

Cảm ơn bạn nhé

1 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 13
  • 12
  • 18

Không có chi bạn.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Dothanh45

" Images " dịch là những tấm hình thì không được , phải dịch là những bức ảnh thì mới được ? ! Đành rằng Duolingo là một trang web học tiếng Anh miễn phí , nhưng đã lập ra thì phải liên tục chỉnh sửa cho phù hợp , chứ cứ để " thảo luận " hoài , sai sót vẫn còn đó , kéo dài , thì thật là ... kỳ cục !

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThanhLuan_68

cô ta đã giải thích cho những ý tưởng của cô ấy với những bức ảnh/ Chương trình bảo SAI?

5 tháng trước