"They read us the menu."

แปลว่า:พวกเขาอ่านรายการอาหารให้พวกเราฟัง

July 23, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Benz258165

เดี๋ยวนะ they มัน พวกเขา หนิไม่ใข่พวกเรา คำตอบที่ถูกต้องเป็น พวกเขาอ่านรายการอาหารให้พวกเราฟังสิ ถึงจะถูก


https://www.duolingo.com/profile/TaeNy14

ยาวมากเว่อ ผิดคือเจ่บผวด


https://www.duolingo.com/profile/oxy884554

ตอบเหมือนกันทำไมผิด


https://www.duolingo.com/profile/Soul799442

ตอบถูกบอกผิด


https://www.duolingo.com/profile/NurmeeSaba

ตอบถูก​แลเวทำไมบอกผิดง่ะㅠㅠ


https://www.duolingo.com/profile/PitaayaSut

มันต้องเป็น พวก เขาไหมล่ะๆ


https://www.duolingo.com/profile/KFqb13

ยากไปมั้น


https://www.duolingo.com/profile/Simarimate

เมนูกับรายการอาหารอันเดียวกัน ทับศัพท์ได้ค่ะ คำไทน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย