"พวกเรากินมัน"

แปลว่า:We eat it.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Searla1

So yummy

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/I_am_benz

Haha

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Wattanapol

US

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย