"เด็กผู้ชายคนนี้กินขนมปัง"

แปลว่า:This boy eats bread.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/NoonThanra

ทำไมตอบอะไรก็ผิดหมดเลย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/kkkikikr.

ทำไมไม่ถูกสักข้อ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sinesine2

ตอบอะไรก็ผิดอะค่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ajPq3

ทำไมตอบอันไหนก็ผิดคะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/adisakphon1

ทำไมตอบอะไรก็ผิดหมดเลยครับ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/IjrH6

ผิดหมด

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/qXXs7

ทำไมตอบอะไรก็ผิดหมด

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ApisitmatD

ต้องตอบข้อ2กับ3ครับ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย