Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The boy cooks the food."

แปลว่า:เด็กผู้ชายทำอาหาร

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/eatapple3

ฉันคิดว่า เด็กผู้ชายทําอาหารเขียนถูกต้องแล้วค่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/CopiePaul

เด็กผู้ชายปรุงอาหาร

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/oHWq10

ตรวจดูใหม่ด้วย

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา