"Theboycooksthefood."

แปลว่า:เด็กผู้ชายทำอาหาร

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/eatapple3

ฉันคิดว่า เด็กผู้ชายทําอาหารเขียนถูกต้องแล้วค่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/CopiePaul

เด็กผู้ชายปรุงอาหาร

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/oHWq10

ตรวจดูใหม่ด้วย

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PurichWien

เพิ่มคำตอบจาก พวกเรา เป็น เรา เด็กผู้ชาย/เด็กผู้หญิง เป็น เด็กชาย/เด็กหญิง บ้างก็ดีนะครับ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย