"Good morning and good night."

แปลว่า:สวัสดีตอนเช้า และ ราตรีสวัสดิ์

July 24, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Minksteroo

ควรอนุญาติให้เขียนติดกันได้ครับ 'อรุณสวัสดิ์แและราตรีสวัสดิ์'


https://www.duolingo.com/profile/Chalermcha9

ผมว่าผมพิมพ์ถูกละนะ


https://www.duolingo.com/profile/Jane848100

เริ่มไม่เข้าใจล่ะพิมถูกทำทุกแบบแต่ยังผิดอีก


https://www.duolingo.com/profile/gZEP9

ดีมาก


https://www.duolingo.com/profile/marisasura

พิมถูกเเล้วเเต่ทำไมยังผิด


https://www.duolingo.com/profile/BMYDK7

ตอบถูกแล้ว​ ก็ยังบอกว่าผิดอีก


https://www.duolingo.com/profile/Gus623505

สรุปคือต้องเป๊ะตามเฉลยใช่มั้ย


https://www.duolingo.com/profile/Boy564793

สวัสดีตอนค่ำก็ไม่ได้เหรอ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย