"Ihaveagreenturtle."

แปลว่า:ฉันมีเต่าสีเขียว

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/PooPriewJu

ฉันมีเต่าสีเขียวหนึ่งตัวไม่ใช่หรอ ระบบขึ้นโชว์ ฉันมีเต่าสีเขียว แล้ว a ไม่นับรวมหรอ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ethoel

Your sentence would be better translated as "I have one green turtle." The emphasis is different

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย