Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Họ du lịch đến châu Âu."

Dịch:They travel to Europe.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VietTien2017

du lịch đến châu Mỹ thì thích hơn nhỉ

3 tuần trước