"The duck eats rice."

แปลว่า:เป็ดกินข้าว

July 24, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Patcharasu

ใช้คำว่าเป็ดกินข้าว ดีกว่าครับ รับประทาน ไม่เหมาะสม


https://www.duolingo.com/profile/deedy19

ขสยนสค


https://www.duolingo.com/profile/deedy19

วนวยวใน


https://www.duolingo.com/profile/Noom660486

พูดไปแล้ว ทำไมมันไม่ขึ้นว่าอ่าน


https://www.duolingo.com/profile/deedy19

.,พีดี-)ารานา


https://www.duolingo.com/profile/pakorn269

เป็ดกินข้าวได้ด้วยหรอครับ นึกว่ากินแต่รำข้าว

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย