Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I have never met her."

Dịch:Tôi chưa bao giờ gặp cô ấy.

1 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/sondeptrai7

Tại sao là met nhỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 13
  • 12
  • 14

Đây là cấu trúc câu thì hiện tại hoàn thành nha bạn:

Subject + have/has +V3/ed

Trong đó, met chính là past participle (dạng V3/ed) của động từ meet.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/draker123

Hừm

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hng254625

Gặp gỡ thì không đúng sao

2 tháng trước