"กลยุทธ์"

แปลว่า:A new strategy.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/y7Uq1
y7Uq1
  • 25
  • 535

ข้อนี้ก็งง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Gurce
Gurce
  • 20
  • 12
  • 9
  • 9

Yes, I agree. Perhaps it should have been ​"กลยุทธ์ใหม่" or perhaps "กลยุทธ์ใหม่อันหนึ่ง" (unless there's a more appropriate classifier rather than อัน?)

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/tanawat6

มั่ว

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/vorapaan
vorapaan
  • 25
  • 25
  • 38

งงอีกแล้ว

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย