Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"We have soup."

แปลว่า:พวกเรามีซุป

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/KarKarlar

ต้องพวกเรากินซุปสิ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Gurce
Gurce
  • 20
  • 12
  • 9
  • 9

ผมคิดว่า "พวกเรามีซุบ" และ "พวกเรากินซุบ" ทั้งคู่ถูกต้องนะครับ

เพราะว่าโดยทั่วไปในภาษาอังกฤษคำ "have" เท่ากับคำ "มี"

เช่น "I have a cat" (ฉันมีแมวตัวหนึ่ง)

แต่ในภาษาอังกฤษเมื่อพูดถึงเรื่องอาหาร การใช้คำ "have" ก็เป็นเท่ากับ "กิน" ก็ได้

เช่น "We are having dinner" (พวกเรากำลังกินข้าวเย็น)

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/9E0a1

อ๋อหราาาา

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา