"He has a book."

แปลว่า:เขามีหนังสือเล่มหนึ่ง

July 25, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/tu.8zPhLz9ngZgxj

เขามีหนังสือ1เล่ม ก็น่าจะใช้ได้

July 25, 2017

https://www.duolingo.com/tu.8zPhLz9ngZgxj

เขามีหนังสือ1เล่ม ก็น่าจะใช้ได้

July 25, 2017

https://www.duolingo.com/wrong20

one book

September 19, 2018

https://www.duolingo.com/pangiekung

เราก็หา ข.ไข่ แต่เป็น ค.ควายเฉย จาก เขา กลายเป็น เค้า

September 29, 2017
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย