"พวกได้พูดคุยกันทางโทรศัพท์"

แปลว่า:We have spoken on the telephone.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/sareelp

พวกเรา....

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/loAx11
loAx11
  • 25
  • 258

We = "พวกเรา" ไม่ใช่ "พวก"

3 สัปดาห์ที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย