1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "พวกได้พูดคุยกันทางโทรศัพท์"

"พวกได้พูดคุยกันทางโทรศัพท์"

แปลว่า:We have spoken on the telephone.

July 26, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/sareelp

พวกเรา....


https://www.duolingo.com/profile/loAx11

We = "พวกเรา" ไม่ใช่ "พวก"


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

ถ้าใช้คำว่า We คำว่า "เรา" อยู่ที่ไหน


https://www.duolingo.com/profile/gH3d6

ตกลงใช้ have หรือ has

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย