"พวกได้พูดคุยกันทางโทรศัพท์"

แปลว่า:We have spoken on the telephone.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/sareelp

พวกเรา....

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/loAx11
  • 25
  • 283

We = "พวกเรา" ไม่ใช่ "พวก"

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย