1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "The date is important."

"The date is important."

Μετάφραση:Η ημερομηνία είναι σημαντική.

July 26, 2017

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.