https://www.duolingo.com/profile/-...Yori...-

Cho hỏi ~

Nếu thay đổi gia diện giống bạn Gxus thì thay đổi một nick Duo thôi hay các nick Duo còn lại ( của mik ) cũng thay đổi

July 27, 2017

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/luong7a1

1

July 31, 2017
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.