1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "คุณอ่านรายการอาหาร"

"คุณอ่านรายการอาหาร"

แปลว่า:You read the menu.

July 27, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/June_Suomi

You are reading a menu. It is continuous tense right?, well in Thai we would use the word กำลัง to express that the situation is happening now. It's quite weird for me to see you also mention that คุณอ่านรายการอาหาร means you are reading a menu.

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย