"You have one apple."

แปลว่า:คุณมีแอปเปิ้ลหนึ่งลูก

July 27, 2017

ความคิดเห็น

เรียงตามกระทู้ที่อยู่บนสุด

https://www.duolingo.com/profile/pla430379

ตอบถูก น่ะ

October 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Kate333761

ตอบถูกแต่บอกว่าผิด

July 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/JaruwanFer

แอปเปิล. เขียนแบบนี้ก็ได้ค่ะ

June 28, 2019
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย