"What is the boy's age?"

แปลว่า:เด็กผู้ชายคนนี้อายุเท่าไหร่

July 27, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/UntaOlarn

ตอบถูกขนาดนี้ยังจะไม่ใช่อีกเหรอ..ปรับปรุงบ้างนะครับ


https://www.duolingo.com/profile/Thierry355606

คำที่ถูกควรจะเป็นเท่าไร นะครับ เท่าไหร่ มันภาษาพูด


https://www.duolingo.com/profile/Matthaus_9

ภาษาเขียน หรือการเขียนตอบ ควรใช้คำว่า เท่าไร มากกว่า เท่าไหร่เป็นภาษาพูด


https://www.duolingo.com/profile/Nucharee5

ถามว่าอายุเท่าไหร่ทำไมใช้what??


https://www.duolingo.com/profile/ChutpongPo

มั่วอีกแล้วแอปนี้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย