"Whatistheboy'sage?"

แปลว่า:เด็กผู้ชายคนนี้อายุเท่าไหร่

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/UntaOlarn

ตอบถูกขนาดนี้ยังจะไม่ใช่อีกเหรอ..ปรับปรุงบ้างนะครับ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Thierry355606

คำที่ถูกควรจะเป็นเท่าไร นะครับ เท่าไหร่ มันภาษาพูด

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Matthaus_9

ภาษาเขียน หรือการเขียนตอบ ควรใช้คำว่า เท่าไร มากกว่า เท่าไหร่เป็นภาษาพูด

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Nucharee5

ถามว่าอายุเท่าไหร่ทำไมใช้what??

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ChutpongPo

มั่วอีกแล้วแอปนี้

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย