Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"เขาทำงาน"

แปลว่า:He works night and day.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Nina_Mentink

เขาทำงาน = He works

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/y7Uq1
y7Uq1
  • 25
  • 468

คำตอบไม่ตรงคำถามอีกแล้ว

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/TanawanLee

ไม่ตรงค่ะ

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PrakaidaoK

ใช่ค่ะ ไม่ตรงเลย

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sarocha554179

เหมือนกันเลยค่ะ คำถามไม่ตรฃคำตอบ

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Faradear

มันต้องเขาทำงานกลางวันกลางคืนไหม

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ThanakritR

กลางคืน กลางวันเอามาจากไป ??

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/SaiKaungKh

แปลถูกก็แปลกแล้วคำแปลคนละอย่างเลย

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Chaiwat12

ไม่ตรงครับ

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/OM622

คำตอบข้อนี้ำม่ตรงกับคำถามนะครับ

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/oHWq10

ต้องการให้แปลหรือสรุปความเข้าใจ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา