Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"เขาทำงาน"

แปลว่า:He works night and day.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Nina_Mentink

เขาทำงาน = He works

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/y7Uq1
y7Uq1
  • 25
  • 437

คำตอบไม่ตรงคำถามอีกแล้ว

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/TanawanLee

ไม่ตรงค่ะ

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PrakaidaoK

ใช่ค่ะ ไม่ตรงเลย

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sarocha554179

เหมือนกันเลยค่ะ คำถามไม่ตรฃคำตอบ

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Faradear

มันต้องเขาทำงานกลางวันกลางคืนไหม

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ThanakritR

กลางคืน กลางวันเอามาจากไป ??

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/SaiKaungKh

แปลถูกก็แปลกแล้วคำแปลคนละอย่างเลย

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Chaiwat12

ไม่ตรงครับ

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/OM622

คำตอบข้อนี้ำม่ตรงกับคำถามนะครับ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/oHWq10

ต้องการให้แปลหรือสรุปความเข้าใจ

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา