"It is the minimum age for me."

แปลว่า:มันคืออายุขั้นต่ําสําหรับฉัน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Sunday_F
  • 15
  • 15
  • 10
  • 9
  • 6
  • 3
  • 3
  • 581

"มันคืออายุขั่นต่ำสำหรับฉัน" ตอบคำถามถูกแล้ว แต่ไม่ผ่านเสียที ไม่แน่ใจว่าโปรแกรมใส่วรรณยุกต์ซ้อนทับสระหรือเปล่า

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/hana787291

จริง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/chinkaoian

เหมือนกันเลยตอบถูกแต่ไม่ผ่านสักที

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/JeeraMeemu

มั่วจริงวรรณยุคอยู่ผิดตำแหน่งใครจะพิมพ์ได้

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/janvit.mue

แก้ไขด้วยครับ

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sopee2

น่าเบื่อมากเลย!

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย