1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "เธอกินขนมปัง"

"เธอกินขนมปัง"

แปลว่า:She eats bread.

July 28, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Nickcyclis

ไม่แน่ใจว่าต้องมีthe ใหม


https://www.duolingo.com/profile/Gurce

การใช้ "the" ก็ถูกต้อง แต่ผมอยากเน้นว่าความหมายจะเปลี่ยนแปลงนิดหนึ่งนะครับ

"She eats bread"

การไม่ใช้ the เหมาะสมเมื่อไม่ต้องเน้นว่าเป็นขนมปังนี้หรือนั้น อันไหนก็ได้

เช่น "She eats bread every day" = เธอกินขนมปังทุกวัน

"She eats the bread"

การใช้ the เหมาะสมเมื่อต้องเน้นว่ามีขนมปังอันหนึ่งที่เป็นจุดหลักของประโยค

เช่น "She eats the bread that she bought last week" = เธอกินขนมปังที่เธอซื้อสัปดาห์ที่แล้ว


https://www.duolingo.com/profile/L7k71

SHE EATS BREAD

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย