"The boy is hungry."

แปลว่า:เด็กผู้ชายคนนี้หิว

July 29, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/TanJAGUAR

ถ้าเป็น"เด็กผู้ชายคนนี้" ต้องใช้ This boy สิ แต่คำถามใช้ The boy ผมเลยตอบแค่ "เด็กผู้ชายหิว"


https://www.duolingo.com/profile/The6sense

Theใช้กับการเจาะจงและในกลุ่มคำตอบมีตัวอักษร..ค,น,นี้,..แอปเขาต้องการให้ใช้ให้หมด..มั้ง(ตามความเข้าใจส่วนตัวนะ)


https://www.duolingo.com/profile/suttipong7

ก็ตอบเด็กผู้ชายคนนี้หิวนะครับ เเต่ผิด?


https://www.duolingo.com/profile/WannakanWo

เขียนปิดตรงไหน


https://www.duolingo.com/profile/ThanaponKa

ผมตอบผิดตรงไหน "เด็กผู้ชายคนนี้หิว


https://www.duolingo.com/profile/TumSittipo

ผิดตรงไหน ตอบถูกแล้วนะนี่


https://www.duolingo.com/profile/Pookkie7

ถูกเเล้วไม่ใช่หรอ


https://www.duolingo.com/profile/4aGE4

เอ่า ผิดเฉยเลย


https://www.duolingo.com/profile/saowaneewo

ผิดตรงไหนต่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย