Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"I go by bus."

แปลว่า:ฉันนั่งรถเมล์ไป

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/UntaOlarn

ฉันไปโดยรถเมล์..อันนี้ก็น่าจะถูกนะครับ..ปรับปรุงด้วยครับ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง