"I go by bus."

แปลว่า:ฉันนั่งรถเมล์ไป

July 29, 2017

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/UntaOlarn

ฉันไปโดยรถเมล์..อันนี้ก็น่าจะถูกนะครับ..ปรับปรุงด้วยครับ


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

แปลว่านั่งไม่ถูกเพราะรถเต็มเขาอาจจะยืนไปก็ได้ควรใช้คำที่กว้างๆ


https://www.duolingo.com/profile/k2ru5

ถ้าไม่ฟังก็ผิดไม่ตรวจก็ผิดฝรั่งขี้โกงกว่าคนไทย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย