"She speaks English, Spanish and Portuguese."

แปลว่า:เธอพูดภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน และภาษาโปรตุเกส

July 29, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/UntaOlarn

เว้นวรรคตรงไหนครับ..

July 29, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NamthipRat2

ตอบถูกแล้วนะคะ

November 28, 2017

https://www.duolingo.com/profile/WinCheewin

มีคำมาให้แค่นี้ แต่จะให้ตอบเต็มๆ จะเอาที่ไหนมาตอบว่ะ

July 2, 2019
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย