"She speaks English, Spanish and Portuguese."

แปลว่า:เธอพูดภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน และภาษาโปรตุเกส

July 29, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/UntaOlarn

เว้นวรรคตรงไหนครับ..


https://www.duolingo.com/profile/NamthipRat2

ตอบถูกแล้วนะคะ


https://www.duolingo.com/profile/WinCheewin

มีคำมาให้แค่นี้ แต่จะให้ตอบเต็มๆ จะเอาที่ไหนมาตอบว่ะ


https://www.duolingo.com/profile/Aor599

เว้นวรรค???

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย