"The woman reads me the book."

แปลว่า:ผู้หญิงคนนี้อ่านหนังสือเล่มนี้ให้ฉันฟัง

July 29, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SugaJuno

"the book" NOT "this book" Duolingo please check!!


https://www.duolingo.com/profile/..YLXL

เขียนถูกแล้วค่ะแต่..... มันไม่ให้ถูกค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/..YLXL

ใช่ค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/fonfy17

เห็นด้วย!


https://www.duolingo.com/profile/babe7643

ใช่เซ็ง เริ่มไม่สนุกแระคะ


https://www.duolingo.com/profile/songsak10

ถูกแล้วครับ


https://www.duolingo.com/profile/pupaeooo

the book กับ this book แก้ไ9้ด้วย เริ่มมั่วล่ะ


https://www.duolingo.com/profile/NATTAPONGR5

ออกเสียง reads ยังไง


https://www.duolingo.com/profile/PhANnee11

อยากข้ามบทนี้ ทำไมสอนผิดๆ


https://www.duolingo.com/profile/pookydeeda

คนนี้ = this woman

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย