"I need a bit of sugar."

แปลว่า:ฉันต้องการน้ำตาลนิดเดียว

July 29, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Phattrapor3

ฉันต้องการน้ำตาลเล็กน้อย


https://www.duolingo.com/profile/Kanjana717878

I need "ฉันต้องการ" I need use ฉันต้องใช้ ใช่มั้ยคะ?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย