"He gets out."

แปลว่า:เขาออกไป

July 29, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/jenny14824

ก็ตอบถูกแล้วไง ทำไมบอกผิดล่ะ เขาออกไป

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย